นางสาวจิราภรณ์  จ้อยเจริญ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

เมนูหลัก

โรงเรียนในเขตบางขุนเทียน

โรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมถ์

โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

โรงเรียนราชมนตรีฯ

โรงเรียนวัดกก

โรงเรียนวัดกำแพง

โรงเรียนวัดท่าข้าม

โรงเรียนวัดบัวผัน

คณะครูสายชั้นอนุบาล

นางวิกานดา  ความเพียร

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/4

นางสาวสุปรีย์  สุขสัมฤทธิ์

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2

นางสาวปาริชาติ  พอขุนทด

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1

นายชินดนัย  พรมบุ

ครู รับเงินเดือนันดับ คศ.2

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/5

นางมนตกราน  สมเพ็ชร

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

หัวหน้าสายชั้นอนุบาล

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3

นางสาวสุจิตรา  สมุทร

ครผู้ช่วย

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/4

นางพัสน์นันท์  จันทร์ผล

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2

นางธวัลรัตน์  แก้วสีขาว

คร ูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1

นางลำยอง  เพชรสมัย

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/5

นางจตุพร  สุวรรณรัตน์

ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าสายชั้นอนุบาล  2

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3

โรงเรียนวัดบางกระดี่

โรงเรียนวัดประชาบำรุง

โรงเรียนวัดเลา

โรงเรียนวัดสะแกงาม

โรงเรียนวัดแสมดำ

โรงเรียนวัดหัวกระบือ

โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา)

โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

53 หมู่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 69 แยก 3 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  10150

Design by:KruArjariya & Krusiriya