นายธนิศ  บุญอติชาต

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

เมนูหลัก

โรงเรียนในเขตบางขุนเทียน

คณะครูสายชั้นอนุบาล

นางวิกานดา  ความเพียร

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

หัวหน้าสายชั้นอนุบาล

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/4

นางวลัย สาโดด

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1

นางสาวสุปรีย์  สุขสัมฤทธิ์

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2

นางมนตกราน  สมเพ็ชร

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3

นายชินดนัย  พรมบุ

ครู รับเงินเดือนันดับ คศ.1

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/5

นางสาวริญญาภัสร์  ไชยปิติพิทักษ์

คร ูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

หัวหน้าสายชั้นอนุบาล  2

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/4

โรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมถ์

โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

โรงเรียนราชมนตรีฯ

โรงเรียนวัดกก

โรงเรียนวัดกำแพง

โรงเรียนวัดท่าข้าม

โรงเรียนวัดบัวผัน

นางธวัลรัตน์  แก้วสีขาว

คร ูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1

นางพัสน์นันท์  จันทร์ผล

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2

นางจตุพร  สุวรรณรัตน์

ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3

นางลำยอง  เพชรสมัย

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/5

โรงเรียนวัดบางกระดี่

โรงเรียนวัดประชาบำรุง

โรงเรียนวัดเลา

โรงเรียนวัดสะแกงาม

โรงเรียนวัดแสมดำ

โรงเรียนวัดหัวกระบือ

โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา)

โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

53 หมู่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 69 แยก 3 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  10150

Design by:KruArjariya & Krusiriya