คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางนาตยา  ทรัพย์สวัสดิ์กุล

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปี 5

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวธัญญ์ฐิตา  วงษ์เคี่ยม

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวพัชรา  อินทร์กอง

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวนุชนา  ทองศูนย์

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายอนันต์  ลิ้มกลาง

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางลาวัลย์  ก่อสุขวิวัฒน์

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางสาวสมหญิง  วงศ์พิทักษ์

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7

นายพันดอน  บูรณะกิตติ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8

นางสาวศรีสมร  มหาโยธิน

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/9

โรงเรียนในเขตบางขุนเทียน

โรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมถ์

โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

โรงเรียนราชมนตรีฯ

โรงเรียนวัดกก

โรงเรียนวัดกำแพง

โรงเรียนวัดท่าข้าม

นางวิริน  คันทศิริ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำวิชาดนตรี

นายวุฒิชัย  อร่ามเกลื้อ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำวิชาศิลปะ

นายเสริมศักดิ์  แสงจันทร์

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำวิชาสังคมศึกษา

นางชวลักษณ์  นาครักษา

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำวิชาดนตรี-นาฏศิลป

โรงเรียนวัดบัวผัน

โรงเรียนวัดบางกระดี่

โรงเรียนวัดประชาบำรุง

โรงเรียนวัดเลา

โรงเรียนวัดสะแกงาม

โรงเรียนวัดแสมดำ

โรงเรียนวัดหัวกระบือ

โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา)

นายซบรี  โกะสะโยะ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำวิชาวิทยาการคำนวณ

ว่าที่ร.ต.มงคล  พิชญเดชา

ครูผู้ช่วย

ครูประจำวิชาประวัติศาสตร์

นางสาวปรียานุช  เกตุมณี

ครูผู้ช่วย

ครูประจำวิชาประวัติศาสตร์

โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

53 หมู่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 69 แยก 3 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  10150

Design by:KruArjariya & Krusiriya