ครูพี่เลี้ยง

นางสาวอิงอร  สุภาตา

ครูพี่เลี้ยง

ประจำห้องอนุบาล 1/5

นางเบญจมนต์  เหมทานนท์

ครูพี่เลี้ยง

ประจำห้องอนุบาล 2/5

นางสาวรัตนพันฒน์  อินทสนธิ์

ครูพี่เลี้ยง

ประจำห้องอนุบาล1/2

นางวรรธนา  วัฒนกุลัง

ครูพี่เลี้ยง

ประจำห้องอนุบาล 1/4

นางกนกอร  กริชคำแหง

ครูพี่เลี้ยง

ประจำห้องอนุบาล 1/1

นางเพชรรัตน์  จันทร์ทิพย์

ครูพี่เลี้ยง

ประจำห้องอนุบาล 2/4

นางวันวิสาข์  พราหมณ์นุช

ครูพี่เลี้ยง

ประจำห้องอนุบาล 2/3

นางอรดา  ไพแก้ว

ครูพี่เลี้ยง

ประจำห้องอนุบาล 2/2

โรงเรียนในเขตบางขุนเทียน

โรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมถ์

โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

โรงเรียนราชมนตรีฯ

โรงเรียนวัดกก

โรงเรียนวัดกำแพง

โรงเรียนวัดท่าข้าม

โรงเรียนวัดบัวผัน

โรงเรียนวัดบางกระดี่

โรงเรียนวัดประชาบำรุง

โรงเรียนวัดเลา

โรงเรียนวัดสะแกงาม

โรงเรียนวัดแสมดำ

โรงเรียนวัดหัวกระบือ

โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา)

โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

53 หมู่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 69 แยก 3 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  10150

Design by:KruArjariya & Krusiriya