นายธนิศ  บุญอติชาต

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6 ทั้ง 17 คน สอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ 14 คน วิชาภาษาอังกฤษ 3 คน

ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

53 หมู่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 69 แยก 3 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  10150

Design by:KruArjariya & Krusiriya

โรงเรียนในเขตบางขุนเทียน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

เมนูหลัก

สำนักงานเขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวัดท่าข้าม

โรงเรียนวัดสะแกงาม

โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

โรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมถ์

โรงเรียนวัดบัวผัน

โรงเรียนวัดแสมดำ

โรงเรียนราชมนตรีฯ

โรงเรียนวัดบางกระดี่

โรงเรียนวัดหัวกระบือ

โรงเรียนวัดกก

โรงเรียนวัดประชาบำรุง

โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา)

โรงเรียนวัดกำแพง

โรงเรียนวัดเลา

โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์