นายธนิศ  บุญอติชาต

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

เมนูหลัก

โรงเรียนในเขตบางขุนเทียน

โรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมถ์

โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

โรงเรียนราชมนตรีฯ

โรงเรียนวัดกก

โรงเรียนวัดกำแพง

โรงเรียนวัดท่าข้าม

โรงเรียนวัดบัวผัน

โรงเรียนวัดบางกระดี่

โรงเรียนวัดประชาบำรุง

โรงเรียนวัดเลา

โรงเรียนวัดสะแกงาม

โรงเรียนวัดแสมดำ

โรงเรียนวัดหัวกระบือ

โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา)

โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์

คณะผู้บริหาร

 

 

 

 

 

นายธนิศ  บุญอติชาต

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

นางสาวอำพวรรณ์  เนียมคำ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวสมฤดี  หอมสุวรรณ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการ

นายศรวรา  ไศลวรากุล

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางณีลภาพร  สายธนู

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายงบประมาณ

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

53 หมู่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 69 แยก 3 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  10150

Design by:KruArjariya & Krusiriya