นางสาวจิราภรณ์  จ้อยเจริญ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

เมนูหลัก

โรงเรียนในเขตบางขุนเทียน

โรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมถ์

โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

โรงเรียนราชมนตรีฯ

โรงเรียนวัดกก

โรงเรียนวัดกำแพง

โรงเรียนวัดท่าข้าม

โรงเรียนวัดบัวผัน

โรงเรียนวัดบางกระดี่

โรงเรียนวัดประชาบำรุง

โรงเรียนวัดเลา

โรงเรียนวัดสะแกงาม

โรงเรียนวัดแสมดำ

โรงเรียนวัดหัวกระบือ

โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา)

โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์

คณะผู้บริหาร

 

 

 

 

 

นางสาวจิราภรณ์  จ้อยเจริญ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

นางจันทร์ทร  ปานคล้ำ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายงบประมาณ

นางวัชรีวรรณ  ไชยแสนทา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการ

นายกฤติเทพ  พ่วงจุ้ย

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายจิรานนท์  น้อยสีมุม

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารงานบุคคล

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

53 หมู่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 69 แยก 3 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  10150

Design by:KruArjariya & Krusiriya