นางสาวจิราภรณ์  จ้อยเจริญ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

ประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

53 หมู่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 69 แยก 3 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  10150

Design by:KruArjariya & Krusiriya

โรงเรียนในเขตบางขุนเทียน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

เมนูหลัก

สำนักงานเขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวัดท่าข้าม

โรงเรียนวัดสะแกงาม

โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

โรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมถ์

โรงเรียนวัดบัวผัน

โรงเรียนวัดแสมดำ

โรงเรียนราชมนตรีฯ

โรงเรียนวัดบางกระดี่

โรงเรียนวัดหัวกระบือ

โรงเรียนวัดกก

โรงเรียนวัดประชาบำรุง

โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา)

โรงเรียนวัดกำแพง

โรงเรียนวัดเลา

โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์

สีประจำโรงเรียน

สีม่วง

สีดำ

ปรัชญาโรงเรียน

"เรียนรู้คู่เทคโนโลยี  มากมีวิชาการ  บริหารอย่างมีส่วนร่วม"

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

"รักอ่าน

รักเขียน"

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

"ความเป็นเลิศทางวิชาการ"